Halk Sağlığı Başkanımıza Ziyaret

  • Görüntüleme: 282
  • 18 Ağustos 2020

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram ZENGİN'e, YK'ca ziyarette bulunuldu.

Pandemi süresince birinci basamakta yaşanılan problemler ve çözüm önerilerimiz aktarıldı.

Dernek YK'ca hazırlanan durum ve talep listemiz sunuldu.

Başkanımızca, öğrencilerin randevu ile gelmesinin sağlanması için okul müdürlerine bilgi verilmesi talebimiz İl Milli Eğitim Müdürü'ne telefon aracılığı ile hemen iletildi.

Malzeme devamlılığı talebimizin için de, ihalenin artık Bakanlıkça yapılacağı ve teminin kısa sürede yapılabileceği hakkında bilgi verildi.

ÖBS sistemlerinin standarta bağlanması için İlçe Sağlık Müdürlüklerine bilgi verileceği iletildi. Yine rapora ek ibare yazılmaması adına bilgi verilebileceği iletildi.

AHEF'in özellikli izlem kararı iletildi. Özellikli izlem yapmak isteyen hekimlere mesai saatinde çalışma programına gerek kalmadan, hekimce ayarlanabileceği iletildi.

Pnömokok aşısının temini hakkında problem olmadığı Eylül ayı ile birlikte, isteyen tüm hekimlere, istediği miktarda iletilebileceği söylendi. Ayrıca Dr. Ateş KARA tarafından ilimiz için özel yapılacak, pnömokok bağışıklama online eğitimine katılım sağlayabileceklerini ilettiler.

Halk Sağlığı Başkanımızca, tüm birinci basamak çalışanlarının kendini koruması ve moral, motivasyonunu kaybetmemesi temennisinin Dernekçe iletilmesi istendi.

Birol Avcı, Hacı Bayram Zengin, Deniz Cilasun, Özgür Barış Atik

PAYLAŞ: