Kınıyoruz!

  • Görüntüleme: 957
  • 27 Ağustos 2020

Sağlıkta Şiddete Son!

Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi meslektaşlarımız ve  Aile Sağlığı Çalışanı görev arkadaşlarımız, hasta tedavisi sırasında hasta yakını tarafından sözel şiddete maruz kalmıştır.

Meslektaşlarımız Beyaz Kod vermiş ve Sağlık Müdürlüğü devreye girmiştir.

Meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz.

Sağlık çalışanlarının şiddet görmemesi için kamuoyunun  duyarlı davranmasını bekliyor, tüm sağlık çalışanlarının öncelikle yaşama, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma haklarının korunması için gereken her türlü önlemi almak üzere yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Meslektaşımıza yapılan bu saldırı nedeniyle; sağlık çalışanlarını küçülten, aşağılayan, emeğini yok sayan, hastalarla hekimi karşı karşıya getiren zihniyete karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Meslektaşlarımızın hem derneğimizce hem de bağlı bulunduğumuz federasyonca, hukuken sonuna kadar arkasındayız.

Tekahed YK

PAYLAŞ: