Halk Sağlığı Başkanı ve Yardımcıları ile Toplantı

  • Görüntüleme: 1147
  • 20 Kasım 2020

Tekirdağ Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Yardımcıları ve Tekirdağ Tabip Odası YK Üyesi Dr. Şenol Özcan'ın da katılımı ile başkanlıkta toplantı yapıldı.

1. Esnek mesai saatlerinin ASM'deki hekimlerce belirlenmesi ve viral temasın en az olacak şekilde ayarlanması şeklindeki talebimiz, hafta içinde İl Sağlık Müdürü'nün de katılacağı bir toplantıda belirlenmesine karar verildi.

2. Mesai denetimi yapılan ASM'lerin durumu hakkında, sadece şikayete mevzu bahis ASM'lere gidildiği belirtildi

3. Müdürlükçe yapılan Halk Sağlığı Günlerine, Tekirdağ Aile Hekimleri Derneği'nin de katılmasına karar verildi.

4. Covid ile ilgili istirahat raporlarının teşhis koyan Hastaneler ve Filyasyon ekibince de verilmesine özen gösterilmesi talep edildi.

5. Birinci basamakta pandemi sürecinde aldığımız aktif rol tekrar ifade edildi. Filyasyona katılımımız halinde birinci basamakta yapılan çalışmalarda yaşanacak sorunlar dile getirildi.

6. Eğitimlerin online sisteme geçmesi ile ilgili teşekkürümüz iletildi.

7. Pandemi nedeniyle yapılamayan izlemler konusu iletildi. Başvuru esnasında hastanın 1.derece yakınının pandemi nedeniyle izlem-aşı yapılmaması dilekçesi doldurulması halinde sorun çıkmadığı iletildi.

PAYLAŞ: